sunnuntai 12. toukokuuta 2013

Viimeinkin AUT OF OKUKSESSA / It's Finally AUT OF OKUS

Lopputyö näyttelytilassa / Diploma project on display in the gallery
Osat / Parts:
Media: valokuvamontaasi, puukäsityö / photo montage, woodwork

Lämmin kiitos työssä käytetystä raakakuvamateriaalista valokuvaajille / A warm thank you for the raw photos to the following photographers:

Teoskokonaisuudesta:
Neljä Valosta (Out of Light, Out of Sight)-teoskokonaisuus sai innostuksensa vuodenaikoihin liittyvistä pakanamyyteistä. Se vapautui teosten työstämisen aikana raameistaan. Lopulta kuvien aiheet juurtuivat enää vuodenaikoihin liittyviin tunnelmiin ja valoon. Jokaisessa teoksessa toistuu eläinhahmot ja valo auringon tai liekkien muodossa.

Valon vaihtelut vuodenaikojen mukaan ovat erityisesti meille pohjoisen asukeille merkittäviä ja sen muutokset tuntuvat keinovalon kyllästämissä kaupungeissammekin. Ihmiset potevat kaamosmasennusta ja pakenevat talvella etelän aurinkoon tai kirkasvalolamppujensa ääreen.

Ympärivuotista tehokkuutta vaativa yhteiskuntamme ei ota huomioon alkukantaista tarvettamme hiljentää rytmiämme valon vaihtelujen mukaan. Meitä kannustetaan pitämään vireystasoamme kesäisen pirteänä ympäri vuoden.

Niin luonto kuin ihminenkin sen osana tarvitsee lepoa. Pohjoisen kesä on lyhyt ja hektinen, jonka vastapainona on pitkä ja horrokseen tuudittava talvi. Talvella toivoisi meillä ihmisilläkin olevan lupa hidastaa ja kerätä voimia seuraavaan valokylläiseen kesään.

Luonnossa valo ei ole säädeltävissä. Valolla on valtava voima ihmisen käyttäytymistä sääteleviin hormoneihin, mielikuvitukseen ja primitiivisiin vaistoihin. Tukahduttamalla yömme kirkkailla valomainoksilla ja katuvaloilla vähättelemme valon suunnatonta vaikutusta meihin. Luolamiesten leirinuotiot pitivät villieläimet loitolla, mutta mitä nykyihminen pakenee mainosvalojensa ääreen ja katulamppujensa alle?

Lopputyö on nähtävissä Taidekoulu MAAn lopputyönäyttelyssä 4.5.-29.5.2013 Jätkäsaaren L3 Makasiinissa. (Tyynenmerenkatu 6, 4 krs. Helsinki.)

About:
Out of Light, Out of Sight works got their inspiration from the pagan myths concerning seasonal changes. While I was working on it, the ideas ran free from their origins. In the end the themes of the pictures were only loosely connected to seasonal moods and light. The recurring themes in every piece are animal figures and light.

The changes in light from season to season are very meaningful to us living in the north. Its changes can be felt even in our cities filled with artificial light. People suffer from winter depression, flee to the south or seek light theraphy.

Our society demands productivity all year round and doesn't take in account our primitive need to slow down our pace with the withering light. We are cheered on to keep our summery state of alertness all year round.

Nature and humans as a part of it need its rest. The summers in the north are short and hectic, which are balanced by long winters that make you want to slumber. I'd hoped winter would be the time that even us humans have a permission to slow down and get our strenghth back for the next bright summer.

In nature the light can't be managed. It has a great impact on the hormones adjusting our behaviour, our imaginations and primitive instincts. By choking our nights with artficial light, we reduce light's enormous impact on us. The cave men kept wild animals at bay with camp fire but what does the modern man flee from to his neon advertisements and streetlamps?

The Diploma work is on display in Art school MAA's diploma exhibition during 4.5.-29.5.2013 in Jätkäsaari L3 Makasiini. (Tyynenmerenkatu 6, 4th floor, Helsinki.)


Lopputyötä mahdollistamassa: / From a little help from:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti