perjantai 29. kesäkuuta 2012

C31:n Daamit / The Dames of C31

C31:n Daamit (Akryyli pleksimuoville) / The Dames of C31
(Acrylic on synthetic resin)

(Scroll down for English)
 
Teos oli esillä Taidekoulu MAAn opiskelijoiden Suomenlinna C31 -näyttelyssä Työväenliikkeen kirjastossa Helsingissä.

Tutustuin rakennuksen C31 selleihin valokuvien välityksellä. Kuvissa esiintyi päällekkäisiä ja limittäisiä kaiverruksia sekä kirjoituksia sellien seinillä. Olen aina pitänyt erilaisten naishahmojen tulkitsemisesta ja yllätyksekseni kaiverruksien joukosta löytyi runsaasti naismuotokuvia. Nämä kaiverrukset sijoittuvat mitä luultavimmin 1940-luvulle, jolloin sellit olivat putkakäytössä. Minua kiehtoo kaiverrusten samanaikainen rujous, härskiys ja kauneus. Seinien naishahmot tuovat mieleeni ikiaikaiset luolamaalaukset, Willendorfin Venuksen ja keskiaukeaman tytöt.

Sellien seiniä on maalattu ja rapattu, joten kaiverrukset lomittuvat keskenään. Joissakin kuvissa viivat sekoittuvat keskenään niin, että kahdesta erillisestä kuvasta tuleekin yksi kokonaisuus. Päätin toteuttaa neljä erillistä kuvakokonaisuutta käyttäen kaiverruksia naishahmoista lähtökohtanani ja yhdistää nämä kuvat keskenään muodostaen taas uuden kokonaisuuden. Päädyin maalaamaan puutikuin, koska halusin maalausjäljen muistuttavan tylpällä esineellä kaiverrettua, hidasta ja nykivää kaiverrusjälkeä. Teoksen jokaisen pleksin on tarkoitus toimia myös itsenäisenä teoksena, vaikka mielenkiintoisin kokonaisuus niistä syntyy katsomalla kaikkien tasojen läpi niiden muodostamaa kolmiulotteista kollaasia.

Alla pleksien kaavakuvat, joista näkyy kokonaisuus ja kukin kerros erikseen.


This piece was on display in Taidekoulu MAA's students' installation in The Library of the Labour Movement in Helsinki.
 
I got to know the cells in building C31 through photographs. In the pictures I saw overlapping carvings and writings on the cells' walls. I've always liked to interpret different kinds of female characters in my art. To my surprise I found plenty of different kinds of engravings of women on the walls. These engravings date most likely to the 1940's when the cells were still in use as a jail. What fascinates me in these engravings is their disfigured looks and obscenety combined with beauty and the care that they seem to be made with. The engravings remind me of ancient cave paintings, Venus of Willendorf and the centerfold girls.

The cells' walls were painted and plastered so the engravings overlapped one another. In some images the lines were blended with each other so that two separate images became a single entity. I decided to make four separate pieces and combine them by overlapping them. I painted with wooden sticks because I wanted the painting tracks to seem similar to the engravings: They are both made with blunt objects and the lines have a slow and jerky quality to them. Every plastic board is supposed to work as their own seperate piece although the most interesting effect comes from the images overlapping one another to form a three-dimensional collage.

Under are the images where you can see the layers seperately.
 
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti